Medlemsmøter 2022

24. februar:             Årsmøte med valg (digitalt)

 15.  juni:                Sommermøte. Kåseri av Per  Anders Nordengen 

 01. oktober:           Høstmøte. Heldagsseminar på Hotel 33, Økern, med inviterte foredragsholdere. Fokus på likeperson arbeid. Foredrag om status på poliomyelitt og vaksinering i verden, og utviklingen av post-polio lidelser i Norge.   

 24. november:       Julemøte.

 

Møtene i juni og november er i Oslo Universitetssykehus OUS kantine hos Glaxo Smith Kline i Forskningsveien 2 A.

Møtet i oktober holdes i Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo

Frivillige gir oss god hjelp.