LFPS Oslo ble stiftet i 1992 som et diagnoselag tilsluttet Landsforeningen for Polioskadde (LFPS), som igjen er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF). Antall medlemmer pr. mai 2022 er 199.

Vi ønsker at flere med polioskader melder seg inn i vår forening. Søknadskjema finnes på NHF sin hjemmeside: https://nhf.no/meld-deg-inn/

 

Virksomheten i styret og årsmøtet i laget er forankret i NHFs lover, og skal i samsvar med NHFs formål arbeide for å ivareta medlemmenes spesielle interesser.

 

Regnskap og årsberetning følger kalenderåret.